Információs anyagok

Szex -ről is nyugtát?

Segédlet a könyvelőknek a 2007 év elejei teendőkről főbb vonalakban, a teljesség igénye nélkül.

Összehasonlító táblázat a 2006 szeptemberétől érvényes cégtelefon megánhasználatát terhelő adókötelezetségeiről, adóhatásairól, a leggyakrabban előforduló esetekk elemzésével

A Pénzügyminisztérium és az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal tájékoztatója a cégtelefonok magáncélú használatával összefüggő adókötelezettségről

Nem Egyéni vállalkozás keretében végzett, őnálló tevékenységre tekintettel kifizetett jövedelmek adókötelezettsége. (Megbízási díjak, azaz munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) 2003 évi példák

APEH tájékoztatást a pénztárbizonylat készítési kötelezettség alóli mentesség feltételeiről, lehetőségéről

Az Eva tv. szerinti bevételi nyilvántartásról

A Nyugdíjjárulék-fizetés felső határának változásai

Az egészségügyi hozzájárulás változásai

A rehabilitációs hozzájárulás változásai