Nem Egyéni vállalkozás keretében végzett, önálló tevékenységre tekintettel kifizetett jövedelmek adókötelezettsége. (Megbízási díjak, azaz munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) 2003 évi példák


Egyre több eset fordul elő, amikor a felek (megbízó, munkaadó és a munkát elvállaló) el szeretnék kerülni a munkaviszonyt, annak jogkövezkezményei miatt. Ebben az esetben általában egyéni vállalkozói igazolványt vált ki a munkát elvállaló. Sok esetben azonban a tevékenység volumenjét és gyakoriságát vizsgálva arra a megállapításra jutunk hogy, nem rendszeres, illetve nem üzletszerű a tevékenység. Ha az egyéni vállalkozás fenntartását el akarjuk kerülni, az esetben a megbízási jogviszony jöhet még szóba.

A megbízási jogviszony kizárólag önálló tevékenység végzésére megfelelő forma. Például bolti eladót nem lehet így foglalkoztatni, hisz a munka jellege és körülményei mérvadóak. Ez esetben munkaviszonyról beszélhetünk. Míg pl. egy tanulmány elkészítése megtörténhet megbízási jogviszony keretében.

A megbízási jogviszony egyik jellegzetessége, hogy költség elszámolásra van lehetőség. A bevétel 50% ig megehet ez el. Évente csak egy százalékérték használható, a nyilatkozatot évközben nem lehet módosítani. Költségbizonylatokkal kell rendelkezni a nyilatkozott értékben, ellenkező esetben az Szja bevallásban "büntető" szankcióként plusz befizetési kötelezettséget kell előírni. Ez alol kivétel a 10% -os költségelszámolás, ez esetben nem kell rendelkezni költségbizonylatokkal. A jövedelem a költséghányaddal csökkentett bevétel lesz.

A kifizetés társadalombiztosítási (és magánnyugdíjpénztári) kötelezettséggel is jár, amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme (bev-ktg%) eléri a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér havi összegének harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét

Amennyiben a munkát elvégző az előző bekezdés alapján biztosított és nem rendelkezik máshol heti 36 órát elérő jogviszonnyal, az esetben tételes egészségügyi hozzájárulás is kapcsolódik a kifizetéshez. (2006-os mértéke havi 1950 ft napi 65 ft).

Amennyiben nem minősül biztosítottnak a munkát elvégző az esetben a kifizetést 11% egészségügyi hozzájárulás terheli.

Amennyiben szellemi tevékenységnek minősül az esetben további szja kedvezmény is érinti ezt a kifizetést.