APEH tájékoztatást a pénztárbizonylat készítési kötelezettség alóli mentesség feltételeiről, lehetőségéről